top of page

Het hele verhaal 

over 

Op deze pagina vertel ik je meer over mezelf, zodat je een beeld kunt krijgen van mij als professional. Daaruit kun je dan afleiden of je het gesprek met mij wilt zoeken. 

Daarnaast vertel ik iets over mijn levensloop zodat je een indruk krijgt over mij als persoon. 

De professional 

Ik ben Remy Jacobs. Mijn professionele werkzaamheden begonnen in 1997, toen ik als priester ging werken in de rooms-katholieke kerk. Vanaf 2005 werkte ik op verschillende plekken in Zuid-Holland in de ouderenzorg bij Vierstroom en Laurens, de psychiatrie (GGZ Delfland), als coördinator bij Samen 010, en nu werk ik sinds 2021 in het IJsselland Ziekenhuis als geestelijk verzorger. 

Mijn opleidingen heb ik gedurende 8 jaar gevolgd aan Rolduc in Kerkrade, een jaar aan het Katechetisch Instituut van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen, twee jaar aan Phoenix Opleidingen voor professionele communicatie  te Utrecht en een navormingsjaar aan het Luce Instituut van de Universiteit van Tilburg. Daarnaast volg ik regelmatig intervisie en supervisietrajecten. Ik ben lid van de VGVZ en ingeschreven bij het SKGV.

Coaching in 2008 en 2020 bij Sandra van Hoof, Mamsa-Coaching, in 2021 bij mw. Dederiek Soeters.

Supervisietraject bij drs. Jean-Jacques Suurmond in 2021. 

In 2023 Ignatiaanse Geestelijke Oefeningen van Platform Ignatiaanse Spiritualiteit, mw. M. Hoeboer

De persoon

Ik ben geboren in het dorp Ulestraten bij Maastricht Airport in 1969 en doorliep mijn basisschooltijd daar en in Brunssum. In Brunssum volgde ik onderwijs aan het Romboutscollege waarna ik ging studeren op Rolduc. 

Ik ben de oudste van drie. Mijn familie van vaderszijde bestaat vooral uit zelfstandig ondernemers en mensen in het onderwijs. De familie van moederszijde was vooral academisch geschoold. 

Muziek, zang en cultuur zijn belangrijke onderdelen van mijn familiecultuur, net als het katholieke geloof. Uiteraard is dat in de loop van de tijd van karakter veranderd, zoals in veel families. Het is voor mij nog altijd houvast. 

Muziek en zang, creativiteit en theater, filosofie, geschiedenis, politiek, theologie, literatuur en brede interesse in mensen horen tot de kern van mijn belangstelling. 

In 1997 werd ik priester gewijd.

In de laatste jaren ben ik meer activistisch van aard geworden en zet ik me ten doel om me in te zetten voor het empowerment van mensen die schade hebben opgelopen door en in de kerk op het gebied van machtsmisbruik, (seksueel) misbruik of geweld, of op het gebied van de (seksuele) identiteit. 

Ik streef naar de grootst mogelijke vrijheid met humane grenzen die niemand schade toebrengen, waarbij integriteit, liefde, respect en waardering voor jezelf en anderen leidend zijn. 

Voor mij is het geloof in God en mensen wezenlijk voor een hoopvolle benaderingswijze en een levengevende toekomst. 

Ik woon in Rotterdam met mijn partner.  

bottom of page