top of page

Bewogen in beweging 

"Wanneer je een mens kunt helpen, moet je die mens helpen".

bestuurslid St. Vincentiusparochie, Rumpen-Brunssum 2018

Pelgrims en nomaden 

In mijn praktijk begeleid ik je op jouw weg. Ik loop een stukje met je op - zolang jij het nodig hebt -, kijk waar je heen wilt, en laat me raken door jouw motivaties, wil, hoop, verlangens. Waar jij het vraagt, geef ik reflectie. 

Soms ben je een pelgrim en heb je heilige doelen, soms ben je een (stads)nomade: je trekt van plaats naar plaats zonder vaste woonplaats of verblijf. Wat wil jij in het leven bereiken of verwerkelijken? 

Veld-hospitaal 

Soms zijn er innerlijke verwondingen. Mensen hebben dingen over of tegen je gezegd, of je was onderwerp van strijd. Er is pijn en kwetsing. In mijn praktijk wil ik wonden verbinden door je goed te beluisteren, daar waar pijn je leven bezoekt of heeft bezocht.  

School van het leven: ken jezelf

Waar haal ik mijn "kennis" vandaan? Natuurlijk heb ik veel geleerd in mijn opleidingen. Maar het meeste heb ik geleerd van mijn leven. 

Dat "leren door ervaring" heeft mij veel gebracht. Die ervaringskennis wil ik graag met je delen en inzetten om jou te ondersteunen bij het vinden en behouden van je waardigheid en identiteit als menselijke persoon. 

Stilte, bidden, vieren, zegenen 

Stil zijn kan een manier zijn om te spreken en om samen te zijn zijn. Soms helpt stilte jezelf beter te verstaan.

Wanneer je gelovig bent is samen bidden een manier om het leven in te voegen in een groter geheel. God is daarbij het aanspreekpunt.

Vieren is de manier waarop je het leven meer vreugde en/of hoop kunt geven. 

Als iemand je zegent zegt die persoon iets goeds over je. Je drukt uit dat niet alles van jezelf hoeft te komen. Je bent onderdeel van het grotere geheel. 

In mijn levenspraktijk laat ik me inspireren door bronnen uit het katholieke geloof, het christendom, uit filosofie en theologie. Voor mij is God een groot mysterie, net als het heelal waarin wij wonen. Wanneer het voor jou past word ik met jou stil, bid ik met en voor je, vieren we het leven en zegen ik je vragen. 

bottom of page