top of page
geestelijk verzorger

 

Knopen ontwarren  

Iedereen komt in zijn leven fases tegen. Er vinden confrontaties, verstrikkingen en ontknopingen plaats. Wil je over een onderwerp op het gebied van zingeving in je leven vertrouwelijke gesprekken voeren of begeleiding, neem dan contact op. 

Wit blauw en geel zijn de kleuren van de Limburgse vlag. Ze staan voor mijn afkomst. Ik ben geboren in het Zuiden van Limburg. Dat mooie Zuiden heeft me gevormd. Maar de kleuren staan voor méér: het wit-blauw staat voor mijn devotie tot Maria, krachtige vrouw en moeder van Jezus, Maagd der Armen. Zij vertegenwoordigt met haar Magnificat voor mij de vrouwen die visie en kracht tonen in onherbergzame tijden: zij is voor mij de vrouw die haar visioen uitroept, dat machtigen hun troon zullen moeten verlaten en geringen aanzien en waardigheid zullen verwerven. Het blauw-geel staat voor mij voor Oekraïne en de ontroering en verbinding die ik voel voor dit volk dat zo tragisch en agressief werd overvallen door oorlog, en voor de moed die mij inspireert me in te zetten voor waardigheid en identiteit. Het wit-geel staat voor mij voor mijn verbondenheid met katholieken wereldwijd, ondanks alle schandalen binnen de RKK. Daarbij denk ik heel breed: iedereen die leeft met geloof in een toekomst, die de hoop levend houdt en de liefde beleeft, hoe geschonden en gekreukt ook, is wat mij betreft katholiek. Als je maar iets van je leven wilt maken. Het groen in de kopteksten staat voor geaard blijven, een leven met twee benen op de grond maar altijd met hoop. De foto van de twee gezichten, die eigenlijk één gezicht vormen, is gemaakt door Meinrad Duffner OSB, een Benedictijn van de Abdij van Münsterschwarzach bij Würzburg. Hij heeft mij geholpen bij de integratie van mijn eigen levensverhaal, samen met Anselm Grün OSB en dr. Wunibald Müller die ik grote dank verschuldigd ben voor hun onbevooroordeelde bijdrage aan mijn menselijke en spirituele ontwikkeling. Zij hebben naast vele anderen, ouders, docenten van Rolduc, UTP, Phoenix, Tilburg University/Luce-Instituut en studenten, vrienden en partner, mijn leven gevormd tot hiertoe. De banner van deze website beweegt als een laken dat soms in de knoop is en dan weer sierlijk waait: het is voor mij een beeld van de levensloop. De tekening van de dansende figuren rechtsboven is van mijn goede vriend dr. André Koch, en verwijst voor mij naar de dans van het leven en de drie jongelingen in de vuuroven, die door hun vertrouwen in de God van Abraham, Isaak en Jacob het vuur niet vreesden. Dat wens ik ieder die deze website bezoekt toe: ongebroken vertrouwen en hoop, maar bovenal liefde in overvloed.

kunstfoto door Meinrad Duffner OSB
bruggen bouwen

 

Bewogen en in beweging 

Over de brug gaan, over de brug komen. Daarover gaan de workshops die degeestelijkverzorger rondom identiteit, spiritualiteit en inspiratiebronnen aanbiedt.

 

In de inspirerende workshops zoeken deelnemers gezamenlijk naar antwoorden op levensvragen en zingeving.   

drie dansende jongelingen

Waardigheid en identiteit 

De kern van de missie en activiteit is waardigheid en identiteit. Vanuit deze inspiratie gaan al mijn professionele activiteiten op zoek naar wat voor individuen en groepen belangrijk en waardevol is. Waardigheid en identiteit geven ook woorden aan de manier waarop ik naar ieder die in contact komt kijk. Ieder mens is waardig en leeft vanuit eigen identiteit die respect verdient. 

pexels-cottonbro-studio-3693901 (1).jpg

"Remy Jacobs: zijn heldere geest, doorleefde wijsheid en lef om je compassievol een spiegel voor te houden maken dat hij een veilige bedding biedt in zijn werk met mensen Veelzijdig, creatief en met de moed om kwetsbaar te zijn brengt hij met wie hij is een geschenk aan de wereld."

Sandra van Hoof, Mamsa-Coaching, Schoonhoven

bottom of page